ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ & ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 25

   

  Η μελισσοκομία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής για τη Χώρα μας.

  Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κλάδο της μελισσοκομίας απασχολούνται περί τους 23.000 μελισσοκόμοι, οι οποίοι κατέχουν περί τις 1.380.000 κυψέλες.

  Περίπου 5.000 από αυτούς κατέχουν άνω των 150 κυψελών και θεωρούνται ως επαγγελματίες.

  Γενικά πάντως, είτε ως αποκλειστική είτε ως δεύτερη απασχόληση, η μελισσοκομία είναι ένας κλάδος της αγροτικής οικονομίας που συμβάλλει σημαντικά στο εισόδημα των γεωργικών και μη οικογενειών.

  Η Χώρα μας είναι δεύτερη ( 2 ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Ισπανία, από απόψεως κατοχής μελισσοσμηνών και παράγει κατά μέσο όρο 14.000τον. μέλι ετησίως.

  Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει περίπου το 90% της κατανάλωσης.

  Από πλευράς γεωγραφικής κατανομής, η μελισσοκομία είναι διαδεδομένη σε όλη τη Χώρα.

  Υπάρχουν όμως περιοχές που έχουν αυξημένο μελισσοκομικό ενδιαφέρον, όπως εκείνες των Νομών Χαλκιδικής, Καβάλας, Φθιώτιδας, Ευβοίας, Αττικής, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Χανίων και άλλες.

  Κατάταξη                                      Κράτος - Μέλος                                        Μελισσοκομικό Κεφάλαιο (αριθμός κυψελών )

     1                                                   Ισπανία                                                                                    2.464.601

     2                                                    Ελλάδα                                                                                   1.388.000

     3                                                    Γαλλία                                                                                     1.150.000

     4                                                     Ιταλία                                                                                      1.100.000

     5                                                   Πολωνία                                                                                      949.200

     6                                                   Γερμανία                                                                                     893.000

     7                                                  Ουγγαρία                                                                                     872.650

     8                                                 Πορτογαλία                                                                                   590.000

     9                                                   Τσεχία                                                                                         477.743

   10                                                  Αυστρία                                                                                        327.000

   11                                           Ηνωμένο Βασίλειο                                                                               274.000

   12                                                Σλοβακία                                                                                        192.002

   13                                                   Δανία                                                                                           160.000

   14                                                   Σουηδία                                                                                       145.000

   15                                                   Σλοβενία                                                                                      143.152

   16                                                   Βέλγιο                                                                                           110.750

   17                                                Λιθουανία                                                                                           83.800

   18                                               Κάτω Χώρες                                                                                        80.000

   19                                                 Λετονία                                                                                              54.173

   20                                                Εσθονία                                                                                              50.500

   21                                                Κύπρος                                                                                               45.714

   22                                                Φινλανδία                                                                                            42.000

   23                                                Ιρλανδία                                                                                               20.000

   24                                               Λουξεμβούργο                                                                                      11.077

   25                                                 Μάλτα                                                                                                    1.938

    #                                                  Σύνολο:                                                                                         11.626.300

  Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

   

  © Copyright 2009. Μέλι Ρειτών & Μέλι J.& S. Απαγορεύεται η αντιγραφή,αναδημοσίευση, μερικού ή ολικού κειμένου, φωτογραφίας και όποιου άλλου υλικού από την σελίδα χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

 • ΜΕΤΡΑ & ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

   

  Το μέλι είναι από τα προϊόντα που δεν εντάσσονται στην κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ), τα προγράμματα και μέτρα που εφαρμόζονται και προωθούνται στην μελισσοκομία μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

  1) Βελτίωση της μελισσοκομικής χλωρίδας με τη συμμετοχή μελισσοκομικών φυτών κατά τις αναδασώσεις και ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές.

  2) Ενημέρωση των καλλιεργητών για τη σωστή χρήση των φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειές τους, ώστε να προστατεύεται η μέλισσα.

  3) Οργάνωση εκπαιδεύσεων για την ενημέρωση των μελισσοκόμων τόσο σε επιστημονικά θέματα, όσο και στην τεχνική των χειρισμών της κυψέλης.

  4) Οικονομικές ενισχύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαρθρώσεων στη γεωργία, τα γνωστά ως σχέδια βελτίωσης.

  5) 0ικονομικές ενισχύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων.

  6) 0ικονομικές ενισχύσεις στα πλαίσια του Καν.2019/93, που αφορά ειδικά μέτρα για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

  7) Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και γεωργικών ενδείξεων (ΠΟΠ και ΠΓΕ) ορισμένων τύπων μελιού, στα πλαίσια των Καν.2081/92 και 2082/92 της Ε.Κ..

  8) Εθνικό πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας του μελιού, στα πλαίσια του Καν.1221/97 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ)797/2004 του συμβουλίου και ισχύει για το πρόγραμμα του έτους 2005 και μετά.

  9) Δάσωση των γεωργικών εκτάσεων με μελισσοκομικά δέντρα και θάμνους, βάσει του Καν.2080/92 που θεσπίζει καθεστώς ενισχύσεων για τα δασικά μέτρα στη γεωργία.

   

   

  1) Κανονισμός 1221/97, όπως αντικαταστάθηκε από τον 797/2004 Στα πλαίσια του εν λόγω Κανονισμού προβλέπονται ενέργειες που αποσκοπούν:

  1) Στην πληροφόρηση και τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων και των ομάδων μελισσοκόμων.

  2) Στην καταπολέμηση της βαρρόα.

  3) Στον εξορθολογισμό της νομαδικής μελισσοκομίας.

  4) Στη στήριξη των εργαστηρίων ανάλυσης των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών του μελιού.

  5) Στη συνεργασία με ειδικευμένους οργανισμούς εκτέλεσης προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν στην ποιοτική βελτίωση του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης.

  6) Στην ανασύσταση του μελισσοκομικού κεφαλαίου, με ενίσχυση της παραγωγής βελτιωμένων βασιλισσών, αυτοχθόνων φυλών.

  Αναλυτικότερα οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν τις εξής επιμέρους δράσεις:

  >> Πληροφόρηση και τεχνική στήριξη του προγράμματος.

  1) Λειτουργία των κέντρων μελισσοκομίας (ΚΜ).

  2) Λειτουργία δικτύου Melinet.

  3) Πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων και στελεχών των ΚΜ..

  4) Έκδοση εντύπων μελισσοκομικού περιεχομένου.

  5) Ενίσχυση των μελισσοκομικών οργανώσεων για την προμήθεια μελισσοκομικού εξοπλισμού κοινής χρήσης.

   

  >> Καταπολέμηση της βαρρόα.

  1) Επιδότηση των μελισσοκόμων (μέχρι 100%) για την αγορά εγκεκριμένων φαρμάκων αντιμετώπισης της βαρρόα.

  2) Επιδότηση των μελισσοκόμων για την αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κυψελών με νέες, που θα διαθέτουν ειδικές κινητές βάσεις, οι οποίες θα βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των μελισσών, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους απέναντι στη βαρρόα.

   

  >> Εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας.

  1) Επιχορήγηση των μελισσοκομικών οργανώσεων για την προμήθεια και φύτευση μελισσοκομικών φυτών με σκοπό τον εμπλουτισμό της μελισσοκομικής χλωρίδας.

  2) Επιδότηση των μελισσοκόμων για την αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κυψελών με νέες, προς διευκόλυνση των μετακινήσεων, ώστε να γίνεται ορθολογική εκμετάλλευση της ανθοφορίας και της μελιτοφορίας.

   

  >> Στήριξη των εργαστηρίων ανάλυσης των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών του μελιού.

  1) Ενισχύεται μέχρι το 100% των δαπανών ανάλυσης δειγμάτων μελιού μελισσοκομικών συνεταιριστικών Οργανώσεων και μεμονωμένων μελισσοκόμων που διαθέτουν μέλι σε εμπορία.

  2) Επιχορηγείται μέχρι το 100% της δαπάνης απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού για τη λειτουργία εργαστηρίων δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελισσοκομικών συνεταιρισμών (Ενώσεις, Κοινοπραξίες).

   

  >> Έρευνα για την ποιότητα του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης επιχορηγείται μέχρι το 100% των δαπανών ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν.

  1) Έρευνα των παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων

  2) Έρευνα παραγόντων που επηρεάζουν την αύξηση της παραγωγής των μελισσοσμηνών.

  3) Έρευνα παραγόντων που επηρεάζουν τα λοιπά προϊόντα της κυψέλης.

  4) Δικαιούχοι: Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, σε συνεργασία με μελισσοκομικές οργανώσεις.

  5) Ανασύσταση του μελισσοκομικού κεφαλαίου επιχορήγηση των μελισσοκόμων μέχρι το 100% για την αγορά αυτόχθονων βασιλισσών.

   

  2) Κανονισμός 2019/93 για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους Ενισχύονται οι ενώσεις μελισσοκόμων που βρίσκονται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους για την παραγωγή μελιού ειδικής ποιότητας (θυμαρίσιο).

  Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, σε αυτήν την κατηγορία νησιών υπάγονται όλα εκείνα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους.

  Οι ενώσεις μελισσοκόμων προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης μέσω του κανονισμού αυτού, υποχρεούνται στην υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των όρων εμπορίας και προώθησης του μελιού ποιότητας.

  Η ενίσχυση ανέρχεται σε 12€ ανά κυψέλη και μέχρι 100.000 κυψέλες.

   

  3) ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 ΚΥΑ αριθμ. 2342/262439/23-03-2005)

  Αν κάποιος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τη μελισσοκομία και πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις.

  > Είναι ενήλικο άτομο και δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του.

  > Εγκαθίσταται ως γεωργός για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και μάλιστα με την ιδιότητα του αρχηγού της.

  > Είναι μόνιμος κάτοικος : ορεινού ή μειονεκτικού δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους, με εξαίρεση αυτά του Ν. Αττικής, πλην της τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας.

  > Είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  > Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

  > Το οικογενειακό εξωγεωργικό του εισόδημα (υποψήφιου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων) δεν υπερβαίνει το 50% του εισοδήματος αναφοράς.

  > Δεν συνταξιοδοτείται άμεσα από οποιοδήποτε ταμείο μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, που αποσκοπεί στην προσέλκυση και μόνιμη εγκατάσταση νέων αγροτών στην ύπαιθρο.

  > Κάθε νέος γεωργός που θα κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων, αναλαμβάνει την υποχρέωση για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία ένταξής του.

  > Να τηρεί τουλάχιστον απλοποιημένη λογιστική για την παρακολούθηση των παραγωγικών και οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσής του από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.

  > Παραμείνει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

  > Μην εμπλακεί σε ενέργειες που έχουν σχέση με κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

  > Υποβάλλει κάθε έτος στον φορέα παρακολούθησης τα δικαιολογητικά που θα ζητούνται για την πιστοποίηση της τήρησης των συμβατικών μακροχρόνιων υποχρεώσεων (φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά, κλπ.).

  > Δέχεται και διευκολύνει τους ελέγχους που πραγματοποιούν εθνικά και κοινοτικά όργανα για τη διαπίστωση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

  > Υποβάλλει κάθε έτος στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογική δήλωση τουλάχιστον από την ένταξή του στο πρόγραμμα.

  >Διατηρήσει τουλάχιστον το επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας της εκμετάλλευσής του, για το οποίο ενισχύθηκε, από την ημερομηνία επίτευξης του δεσμευτικού στόχου.

  >Διατηρήσει τουλάχιστον την ιδιότητα του μερικής απασχόλησης αγρότη και αρχηγού της εκμετάλλευσης, δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 25% του εισοδήματός του από γεωργικές δραστηριότητες και παράλληλα να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσής του χρόνο μεγαλύτερο του 50% της συνολικής του απασχόληση, από το πέρας της ανώτατης προθεσμίας ή της ανώτατης ημερομηνίας επίτευξης των δεσμευτικών στόχων.

  Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις.

  1) Η οικονομική ενίσχυση (πριμοδότηση) της πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών, υπό τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, η οποία καταβάλλεται σε δύο ( 2 ) ισόποσες δόσεις.

  Η πρώτη δόση χορηγείται άμεσα και εφόσον ο δικαιούχος κάνει αποδεκτή την απόφαση ένταξής του, ενώ η δεύτερη δόση δύναται να χορηγηθεί από το επόμενο έτος της ένταξής του, και εφόσον ο δικαιούχος αποκτήσει τις προϋποθέσεις και του δεσμευτικούς στόχους του σχεδίου δράσης,, όπως αυτοί προσδιορίζονται κατά μεμονωμένο δικαιούχο στην απόφαση ένταξης.

  Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής, στα ακόλουθα ποσά:

  > Ορεινές περιοχές : μέχρι 25.000 Ευρώ.

  > Μειονεκτικές περιοχές : μέχρι 20.000 Ευρώ.

  > Κανονικές περιοχές : μέχρι 15.000 Ευρώ.

  2) Η χορήγηση χαμηλότοκου δανείου για την αντιμετώπιση των δαπανών που ενδεχομένως προκύψουν κατά την πρώτη εγκατάσταση, για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης και κυρίως για την προσαρμογή της εκμετάλλευσης στα κριτήρια της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, κλπ.

  Σημειώνεται πως το ποσό αυτό του δανείου δεν προορίζεται για την υλοποίηση επενδύσεων σχεδίου βελτίωσης.

  Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου των δανείων που συνάπτουν οι ενδιαφερόμενοι με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

  > Διάρκεια επιδότησης : μέχρι έξι ( 6 ) έτη.

  > Ποσοστά ενίσχυσης επιτοκίου: μέχρι 80% για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέχρι 60% για τις λοιπές περιοχές.

  > Η κεφαλαιοποιημένη αξία της συνολικής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ.

  Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενταχθούν στο καθεστώς των Νέων Αγροτών, θα πρέπει, να παραλάβουν τα έντυπα συμμετοχής (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οδηγός εφαρμογής, φάκελος υποψηφιότητας) από.

  > Τον δήμο/κοινότητα του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

  > Τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση - δ/νση αγροτικής ανάπτυξης.

  > Την περιφερειακή δ/νση γεωργικής ανάπτυξης.

  > Το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, ( Λεωφ. Καβάλας 54-56, Αθήνα -πίσω από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- τηλ: 210.52.75.238, 210.52.75.239 & 210.52.75.240).

  > Τον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων : www.minagric.gr

  > Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν στην οικεία δ/νση αγροτικής ανάπτυξης φάκελο υποψηφιότητας κι αφού λάβουν γνώση της προκήρυξης, πληρούν τις προϋποθέσεις κι επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς, θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας σε τρία ( 3 ) αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα με όλα τα δικαιολογητικά) είτε απευθείας, είτε μέσω των γραφείων γεωργικής ανάπτυξης, στη δ/νση αγροτικής ανάπτυξης του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και πάντα εντός των προθεσμιών που προβλέπονται κάθε φορά.

   

  4) Σχέδια Βελτίωσης (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Απόφαση αριθμ.532/2003)

  Επενδύσεις που ενισχύονται Δικαιούχοι υποβολής σχεδίων βελτίωσης είναι οι μελισσοκόμοι (φυσικά πρόσωπα) αλλά και νομικά πρόσωπα (με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της μελισσοκομίας), καθώς και συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις. Ενδεικτικά, επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια ενός Σχεδίου Βελτίωσης είναι.

  > Αύξηση του ζωικού τους κεφαλαίου.

  > Κατασκευή αποθήκης και εργαστηρίου.

  > Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, κλπ. Η οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται σαν ποσοστό (από 40% έως 70%) του συνολικού κόστους της επένδυσης, το οποίο ενδεικτικά για τα σχέδια βελτίωσης μπορεί να φθάσει τα 225.000€ ανά εκμετάλλευση φυσικού προσώπου και τα 600.000€ ανά εκμετάλλευση νομικού προσώπου.

  Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο δικαιούχο χωρίς καμία παρακράτηση.

  Τα σχέδια βελτίωσης κατατίθενται στις δ/νσεις αγροτικής ανάπτυξης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου, από τις οποίες δίνονται και οι απαραίτητες διευκρινήσεις, λεπτομέρειες, κλπ.

   

  5) Επενδύσεις στη μεταποίηση - εμπορία γεωργικών προϊόντων (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Απόφαση αριθμ. 450/2001, όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ.234/262437)

  Φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κλπ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της δευτερογενούς παραγωγής, μπορούν να ενισχυθούν μέχρι ποσοστού 50% (και μέχρι 65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους) της δαπάνης για.

  > Εκσυγχρονισμό, επέκταση και ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής προϊόντων διατροφής, υγιεινής διατροφής με βάση το μέλι και άλλα προϊόντα της κυψέλης.

  > Εκσυγχρονισμό, επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης-επεξεργασίας-μεταποίησης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

  > Ίδρυση νέων μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίησης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

  > Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks, κλπ.

  Οι φορείς που ενδιαφέρονται να εντάξουν επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια της εν λόγω απόφασης, πρέπει να απευθύνονται στις δ/νσεις αγροτικής ανάπτυξης που ανήκουν, οι οποίες διαθέτουν καταλόγους με ιδιώτες γεωτεχνικούς που συντάσσουν τέτοιου είδους επενδυτικά σχέδια.

  Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η διεύθυνση προγραμματισμού και γεωργικών διαρθρώσεων του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, κεντρική υπηρεσία.

  Οι φορείς που ενδιαφέρονται να εντάξουν επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια της παρούσας, υποβάλλουν αίτηση, μελέτη σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ως εξής.

  > Στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, κεντρική υπηρεσία.

  > Στη δ/νση προγραμματισμού και γεωργικών διαρθρώσεων, τμήμα δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, σε ένα (1) αντίγραφο, του οποίο το πρωτόκολλο είναι το μόνο που λαμβάνεται υπόψη για εμπρόθεσμη υποβολή του σχεδίου και τη σειρά προτεραιότητας, όπου αυτή εφαρμόζεται, καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (cd-rom για περιβάλλον windows '95 ή '98, κείμενα σε word, πίνακες σε excel, χρονοδιαγράμματα υλοποίησης σε project).

  > Στην αρμόδια «κάθετη» ή οριζόντια καθ'ύλην υπηρεσία του υπουργείου που ανήκει ο τομέας του επενδυτικού σχεδίου, σε ένα (1) αντίγραφο

  > Στην δ/νση χωροταξίας και περιβάλλοντος του υπουργείου, σε ένα (1) αντίγραφο

  >Στη δ/νση αγροτικής ανάπτυξης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση, σε ένα (1) αντίγραφο.

  Η αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος έχει την μορφή ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής μελέτης, είναι δακτυλογραφημένη σε μέγεθος Α4 και σε ντοσιέ (κλασέρ).

  Οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις, μελέτες τους, μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε περιόδου σε τρεις ( 3 ) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και κοινοποιείται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και στις περιφέρειες.

  Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ταυτόχρονα, είτε ξεχωριστά, είτε στην ίδια μελέτη, είτε σχεδόν ταυτόχρονα, περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται σε ίδιες ή διαφορετικές δραστηριότητες και αφορούν μία ή και περισσότερες περιοχές, δεν θα τυγχάνουν όλα προτεραιότητας και ο φορέας θα καλείται να επιλέξει εκείνο το οποίο κρίνει ως απαραίτητο να υλοποιηθεί, ιεραρχώντας τις ανάγκες του.

  Περαιτέρω πληροφορίες για την εφαρμογή του εν λόγω Μέτρου, μπορεί να πάρει ο υποψήφιος-ενδιαφερόμενος από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου μόνιμης κατοικίας του, από την Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αχαρνών 5, Τηλ: 210.212.43.23 και 210.212.43.24).

  Πηγη: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

   

  © Copyright 2009. Μέλι Ρειτών & Μέλι J.& S. Απαγορεύεται η αντιγραφή,αναδημοσίευση, μερικού ή ολικού κειμένου, φωτογραφίας και όποιου άλλου υλικού από την σελίδα χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

 • ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

   

  Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιογράμμων, στους έχοντες μελισσοκομικές επιχειρήσεις ΚΥΑ 16954/1248/2000 (ΦΕΚ696/Β΄/2000).

  Ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει την άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου μέχρι 8.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους, πρέπει :

  1) Να είναι μελισσοκόμος από τριετίας

  2) Να κατέχει μελισσοκομικό βιβλιάριο

  3) Να κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη

  4) Να χαρακτηρίζεται κατά κύρια απασχόληση γεωργός, δηλαδή να έχει εισοδήματα και χρόνο απασχόλησης από τη γεωργία πάνω από 50% των συνολικών εισοδημάτων και χρόνου απασχόλησης κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

  Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας, απαιτείται βεβαίωση της δ/νσης αγροτικής ανάπτυξης, η οποία να βεβαιώνει τα παραπάνω.

  >> Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 32508/2512/2001 άδεια κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500χιλιογράμμων ή 1.300 χιλιογράμμων ωφελίμου φορτίου, δύναται να χορηγηθεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν χαρακτηρίζεται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εφόσον το πρόσωπο αυτό αποκτά και δηλώνει αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα.

  Για τη χορήγηση της άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίας μεταφορών και επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να:

  1) Προσκομίσει το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, από το οποίο να προκύπτει η δήλωση γεωργικού εισοδήματος

  2) Υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει αποκτήσει αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής

  3) Καταβάλλει ολόκληρη την υπέρ του δημοσίου εισφορά εφάπαξ, όπως ισχύει κάθε φορά.

  Πηγη: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

   

  © Copyright 2009. Μέλι Ρειτών & Μέλι J.& S. Απαγορεύεται η αντιγραφή,αναδημοσίευση, μερικού ή ολικού κειμένου, φωτογραφίας και όποιου άλλου υλικού από την σελίδα χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

 • ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ & ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

   

  ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/1415/2001, ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001

  Άρθρο 1

  Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων της χώρας και Ατομικό Μελισσοκομικό Βιβλιάριο των κατεχόντων μελισσοσμήνη με σκοπό:

  (1) Την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων της χώρας.

  (2) Την εξυπηρέτηση προγραμμάτων βελτίωσης και ανάπτυξης του κλάδου της μελισσοκομίας,

  (3) Την παρακολούθηση των προγραμμάτων για την βελτίωση και ανάπτυξη της μελισσοκομίας.

  (4) Την παρακολούθηση της εμπορίας και διακίνησης μελισσοσμηνών και προϊόντων μελισσοκομίας.

  (5) Την καθιέρωση ενιαίου συστήματος καταγραφής των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων από τις Κτηνιατρικές και Γεωργικές Υπηρεσίες της χώρας.

   

  Άρθρο 2:

  Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

  Το Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων είναι ειδικό βιβλίο, σύμφωνα με της παρούσας Απόφασης, κατάλληλα γραμμογραφημένο και αριθμημένο που θεωρείται και τηρείται σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ομοιόμορφο για όλη τη χώρα.

  Σε αντιστοιχία με την καταχώρηση σε αυτό θα εκδίδεται το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο κάθε μελισσοκόμου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

  Κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) θα έχει έναν κωδικό αριθμό σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση και ο οποίος θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλιάριο του μελισσοκόμου, καθώς και σε όλες του τις κυψέλες.

  Το Μητρώο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

   

  Άρθρο 3:

  Μελισσοκομικό βιβλιάριο

  >> Το μελισσοκομικά βιβλιάριο είναι ειδικά έντυπο διαστάσεων 10χ14 εκ., χρώματος μελί, αποτελείται από 10 φύλλα συμπεριλαμβανομένων και των δύο εξωτερικών. Τα στοιχεία που φέρει σε όλα του τα φύλλα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

  >> Το μελισσοκομικό βιβλιάριο είναι υποχρεωτικό για όλους όσους έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον δέκα (10) μελισσοσμήνη (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κλπ).

  >> Το μελισσοκομικό βιβλιάριο αποτελεί πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρει, οι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, είναι υποχρεωμένοι να το τηρούν σε καλή κατάσταση και να το επιδεικνύουν στα κρατικά όργανα όποτε τους ζητηθεί.

  >> Την αρμοδιότητα και ευθύνη για την έκδοση του μελισσοκομικού βιβλιαρίου έχουν οι Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης)

  >> Ο τύπος του παραπάνω βιβλιαρίου είναι ομοιόμορφος για όλη την χώρα και χορηγείται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους, μετά την θεώρησή του από τις κατά τόπους Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις - διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης.

   

  Άρθρο 4 :

  Διαδικασία έκδοσης μελισσοκομικού βιβλιαρίου Για την έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου καθιερώνεται η ακόλουθη διαδικασία: Ο ενδιαφερόμενος κάτοχος των μελισσοσμηνών πρέπει να υποβάλλει στη δ/νση αγροτικής ανάπτυξης του τόπου της μονίμου κατοικίας του:

  (1) Αίτηση - δήλωση σύμφωνα με της παρούσας απόφασης εις διπλούν.

  (2) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.

  (3) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

  (4) Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των μελισσοσμηνών.

  (5) Βεβαίωση περί κατοχής των μελισσοσμηνών από μελισσοκομικό σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από αγροτικό σύλλογο της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του, μετά την έγκριση της αίτησης από τη δ/νση αγροτικής ανάπτυξης γίνεται προσωρινή καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο - μητρώο που τηρείται στην κάθε δ/νση αγροτικής ανάπτυξης και δίδεται στον αιτούντα ο κωδικός αριθμός του.

  Ακολουθεί η σήμανση με πυροσφραγίδα, από τον κατέχοντα τα μελισσοσμήνη όλων των κυψελών του με τον κωδικό αριθμό που του έχει δοθεί, βάσει της προσωρινής καταχώρησης και των οδηγιών της οικείας δ/νσης αγροτικής ανάπτυξης.

  Μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την προσωρινή καταγραφή γίνεται επιτόπιος έλεγχος από την δ/νση αγροτικής ανάπτυξης, της ακρίβειας των αναγραφομένων στην αίτηση στοιχείων και της σήμανσης των κυψελών.

  >> Σε περίπτωση που τα μελισσοσμήνη έχουν μετακινηθεί σε περιοχή ευθύνης άλλης δ/νσης αγροτικής ανάπτυξης ο έλεγχος γίνεται από την τελευταία ύστερα από σχετική αλληλογραφία μεταξύ τους.

  Ο υπάλληλος της δ/νσης αγροτικής ανάπτυξης (Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας) της περιοχής που βρίσκονται οι κυψέλες του ενδιαφερομένου συντάσσει βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου την οποία συνυπογράφει και ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος, καταγράφοντας και τυχόν αντιρρήσεις του.

  >> Σε περίπτωση άρνησης συνυπογραφής δεν χορηγείται μελισσοκομικό βιβλιάριο.

  Μετά τον έλεγχο η δ/νση αγροτικής ανάπτυξης εισηγείται την έκδοση απόφασης του Νομάρχη για έγκριση χορήγησης μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

  Στην έγκριση αναγράφεται ο ΚΑ του μελισσοκόμου, ο αριθμός των μελισσοσμηνών του και η διάρκεια ισχύος του μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

  Στη συνέχεια γίνεται οριστική καταχώρηση και καταγραφή των στοιχείων του κατέχοντος τα μελισσοσμήνη στο ειδικό βιβλίο - μητρώο και του παραδίδεται το μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο.

  Ο κωδικός αριθμός κάθε μελισσοκόμου αποτελείται:

  1) Από τα λατινικά γράμματα ΕL

  2) Ακολουθεί ο κωδικός του νομού σύμφωνα με την 24197/Γ 3812 /1984 Απόφαση ΥΠΕΘΟ & ΕΣΩΤ. περί κωδικοποίησης των Νομών.

  3) Από τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης του μελισσοκόμου στο Μητρώο.

  >> Τα ανωτέρω στοιχεία θα αναγράφονται υποχρεωτικά με πυροσφράγιση στο εμπρόσθιο μέρος, άνω της εισόδου των μελισσών όλων των εμβρυοθαλάμων, μαζί με τον αύξοντα αριθμό της κυψέλης.

  Ο κατέχων τα μελισσοσμήνη θα μπορεί να γράψει και σε όποιο άλλο σημείο των πλαισιοκυψελών του θέλει τον κωδικό αριθμό του.

  >> Σε περίπτωση αγοραπωλησίας μελισσοσμηνών με τις κυψέλες, η παλαιά πυροσφράγιση διατηρείται στην κυψέλη και επιπλέον αναγράφεται και ο κωδικός αριθμός του κατόχου.

  >> Το μελισσοκομικό βιβλιάριο θα έχει ισχύ για δυο(2) χρόνια από της εκδόσεώς του ή τελευταίας μεταβολής του.

  >> Μετά τη λήξη της διετίας για να έχουν ισχύ τα βιβλιάρια πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια δ/νση αγροτικής ανάπτυξης για θεώρηση με αίτηση του ενδιαφερομένου.

  Με τα στοιχεία της θεώρησης θα ενημερώνεται και το μητρώο της δ/νσης αγροτικής ανάπτυξης.

   

  Άρθρο 5:

  Ενημέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου.

  Κάθε μεταβολή του αριθμού των μελισσοσμηνών μεγαλύτερη ή ίση με το 10% των υπαρχόντων μελισσοσμηνών και για αριθμό μελισσοσμηνών τουλάχιστο 10 πρέπει να δηλώνεται, εντός 15 ημερών από την μεταβολή, στη δ/νση αγροτικής ανάπτυξης που ανήκει η μελισσοκομική εκμετάλλευση του ενδιαφερόμενου μελισσοκόμου.

  Για τη μεταβολή υποβάλλονται και σχετικά παραστατικά (Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86) και ενημερώνεται τόσο το μητρώο όσο και το μελισσοκομικό βιβλιάριο του ενδιαφερόμενου.

   

  Άρθρο 6:

  Γενικές διατάξεις

  1) Σε περίπτωση απώλειας του μελισσοκομικού βιβλιαρίου από τον μελισσοκόμο, εκδίδεται από την διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης νέο, με τον ίδιο κωδικό αριθμό, μετά από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου

  2) Σε περίπτωση αλλαγής μόνιμης κατοικίας, ο μελισσοκόμος υποχρεούται στην έκδοση νέου μελισσοκομικού βιβλιαρίου, με νέο κωδικό αριθμό, στην δ/νση αγροτικής ανάπτυξης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της νέας του κατοικίας, αφού μαζί με την αίτηση για την έκδοση του νέου βιβλιαρίου προσκομίσει και βεβαίωση ότι κατέθεσε ήδη το υπάρχον μελισσοκομικό του βιβλιάριο, στη δ/νση αγροτικής ανάπτυξης που το είχε εκδώσει. Η τελευταία τον διαγράφει από το μητρώο που τηρεί.

  3) Στην περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης ολόκληρης της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης ο παρέχων ή πωλών μελισσοσμήνη καταθέτει, μετά από αίτησή του, το μελισσοκομικό του βιβλιάριο, στη διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης που το είχε εκδώσει, και διαγράφεται από το μητρώο μελισσοκόμων που τηρείται από αυτήν, και του χορηγείται σχετική βεβαίωση.

  Ο αποκτών ή αγοράζων τη μελισσοκομική εκμετάλλευση υποβάλλει και την βεβαίωση αυτή ως παραστατικό σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

  4) Από 1-6-2001 έως 1-6-2003 όλοι οι μελισσοκόμοι που κατέχουν μελισσοκομικά βιβλιάρια παλαιού τύπου υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση όπως και να τροποποιήσουν τους κωδικούς αριθμούς των μελισσοκομικών τους εκμεταλλεύσεων.

  5) Με την παρούσα Απόφαση και από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα της έκδοσης του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου.

  6) Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

  Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

  Πηγη: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

   

  © Copyright 2009. Μέλι Ρειτών & Μέλι J.& S. Απαγορεύεται η αντιγραφή,αναδημοσίευση, μερικού ή ολικού κειμένου, φωτογραφίας και όποιου άλλου υλικού από την σελίδα χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

   

  5.1. Νομοθεσία - Κανονισμοί παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας του μελιού

  Οι διάφορες ουσίες που τα μελισσοκομικά προϊόντα περιέχουν προσδίδουν σε αυτά διατροφικές ή και φαρμακευτικές ιδιότητες, καθιστώντας τα προϊόντα μεγάλης βιολογικής αξίας.

  Συχνά όμως, τα πολύτιμα για τον άνθρωπο αυτά προϊόντα παρουσιάζουν αστάθεια ή και ευπάθεια των ουσιών τους στους εξωγενείς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, το φως, η υγρασία, οι μικροοργανισμοί (π.χ. ζύμες) κτλ.

  Για τους λόγους αυτούς, οι τρόποι και τα μέσα που χρησιμοποιούνται,για την απόληψη των προϊόντων αυτών από το μελίσσι, για την τυποποίηση και συσκευασία τους αλλά και τη διάθεσή τους στον καταναλωτή, πρέπει να ανταποκρίνονται σε ειδικές προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί.

  Αυτές εξασφαλίζουν ότι οι πολύτιμες ουσίες και κατά συνέπεια οι ιδιότητες των μελισσοκομικών προϊόντων παραμένουν αναλλοίωτες μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

  Με δεδομένη λοιπόν την ευπάθεια των μελισσοκομικών προϊόντων και το ότι αυτά προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και χρήση, έχουν θεσπισθεί (νομοθετηθεί) αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις που ρυθμίζουν τόσο την παραγωγή όσο και τα στάδια τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας τους.

  Το πλαίσιο των κανόνων δικαίου (Οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, κτλ) που σχετίζεται με την μελισσοκομία δίνεται σε γενικές γραμμές στη συνέχεια.

   

  Συγκεκριμένα:

  Οι όροι παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας του μελιού ρυθμίζονται με την οδηγία 2001/110του Συμβουλίου, 20-12-2001της Ε.Ε.

  Για την εφαρμογή της στη χώρα μας έχει εκδοθεί η 68/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ( Φ.Ε.Κ. 641, 23-05-2002, τ. Β΄).

  Πρέπει να τονισθεί ότι η ανωτέρω οδηγία αντικατέστησε τμήματα της οδηγίας 74/409/Ε.Ο.Κ. 22-07-1974 που είχε εναρμονισθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με το 498 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 186/83 τ. Α΄, Φ.Ε.Κ. 15/84 τ.Α΄).

  Τα τμήματα του 498 Π.Δ./1983 και της οδηγίας 74/409/ Ε.Ο.Κ. 22-07-1974 που δεν αντικαταστάθηκαν από την 2001/110 του Συμβουλίου, 20-12-2001, εξακολουθούν να ισχύουν.

  Η διακίνηση (εμπορία) του μελιού προερχομένου, κυρίως, από τρίτες χώρες ρυθμίζεται και με την αγορανομική διάταξη 18/02-12-01 του Υπ. Εμπορίου.

  Με το πιο πάνω νομικό πλαίσιο καθορίζεται:

  Το τι είναι μέλι, ποια πρέπει να είναι τα φυσικά, χημικά, οργανοληπτικά και παλινολογικά του χαρακτηριστικά και πώς αυτό πρέπει να κυκλοφορεί στο εμπόριο και να διατίθεται στον καταναλωτή.

  Επιπλέον, οι γενικοί κανόνες υγιεινής των τροφίμων και οι διαδικασίες για την εξακρίβωση της τήρησης των κανόνων αυτών διέπονται από την 487/21-09-2000 κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης με την οποία εναρμονίζεται (εφαρμόζεται στο Ελληνικό Δίκαιο) η οδηγία 93/43/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της Ε.Ε.

  Με την ανωτέρω οδηγία, καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν από υγιεινής πλευράς οι χώροι μέσα στους οποίους παράγονται, μεταποιούνται, συσκευάζονται και αποθηκεύονται τα τρόφιμα.

  Επίσης, οι τρόποι για την υγιεινή μεταφορά και πώλησή τους.

  Στις ίδιες διατάξεις εκτός από το μέλι υπάγονται και τα άλλα προϊόντα του μελισσιού, όπως η γύρη και ο βασιλικός πολτός. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι τόσο για τη γύρη όσο και για τον βασιλικό πολτό δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που να διέπει την εμπορία, συσκευασία και τυποποίησή τους όπως η αντίστοιχη για το μέλι.

  Με όλα τα ανωτέρω εξασφαλίζεται ότι το μέλι είναι εξ ορισμού ένα βιολογικό προϊόν υψηλής αξίας που πρέπει να διατίθεται στους καταναλωτές όπως έχει παραχθεί από το μελίσσι, χωρίς να υποστεί καμία βιομηχανική ή άλλη επεξεργασία που θα το αλλοίωνε.

  Αν λόγω μη κατάλληλου χειρισμού ή επεξεργασίας έχουν αλλοιωθεί χαρακτηριστικά του, δεν μπορεί να διατίθεται στην αγορά ως μέλι αλλά ως βιομηχανικό μέλι ή μέλι ζαχαροπλαστικής.

  Για την άσκηση της μελισσοκομίας ως δραστηριότητας δύο είναι οι βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν, ακόμη μέχρι σήμερα, τα σχετικά με το αντικείμενο της:

  >> Ο νόμος 4856/12-09-1930 για την προώθηση της γεωργικής παραγωγής και ο νόμος 6238/11-08-1934 περί βελτιώσεως της μελισσοκομίας.

  Τα άρθρα 17 ως και 23 του νόμου 4856/1930 αναφέρονται στην ενίσχυση της μελισσοκομίας, κλάδου ο οποίος λόγω της σπουδαιότητάς του χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση.

  Ειδικότερα με το άρθρο 22 τονίζεται ότι καμία γεωργική υπηρεσία δεν μπορεί να απαγορεύσει την τοποθέτηση των μελισσιών εντός δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών δασών και γαιών κατά την περίοδο της ανθοφορίας.

  >> Με το νόμο 6238/1934 και συγκεκριμένα με το άρθρο 7 καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται στην τοποθέτηση των μελισσιών από κατοικίες και δημόσιους δρόμους.

  Εντός κατοικημένων περιοχών οι αποστάσεις αυτές είναι 30μ από κατοικημένη οικία και 25μ από δημόσιες οδούς.

  Με την εφαρμογή των νόμων αυτών η μελισσοκομία ασκείται επί σειρά ετών χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.

  Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι νόμοι αυτοί είναι πολύ πιο αυστηροί συγκριτικά με αντίστοιχους νόμους άλλων κρατών με έντονο μελισσοκομικό ενδιαφέρον ( Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία κτλ )

  Προσφάτως, το 2003, με την ψήφιση του νόμου «Περί Δασών» (Ν. 3208/2003) ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο τα σχετικά με την άσκηση της μελισσοκομίας σε σχέση αυτά που ισχύουν σήμερα.

  Όμως η εφαρμογή τους έχει παραπεμφθεί στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

  Οι μελισσοκόμοι για την καλύτερη επίτευξη των επιδιώξεών τους οργανώνονται σε ενώσεις μέσω των οποίων προβάλλουν τα αιτήματά τους, διεκδικούν λύσεις των προβλημάτων τους και προωθούν τα προϊόντα τους.

  Οι οργανώσεις αυτές είναι οι μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και οιμελισσοκομικοί σύλλογοι.

  Οι μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί είναι οργανώσεις εμπορικής μορφής, ενώ οι σύλλογοι οργανώσεις συνδικαλιστικής μορφής.

  Η σύσταση και λειτουργία των μελισσοκομικών συνεταιρισμών διέπεται από τον νόμο 2810/2000 για τις συνεταιριστικές αγροτικές οργανώσεις.

  Η σύσταση και λειτουργία των αγροτικών συλλόγων, μεταξύ αυτών και των μελισσοκομικών, διέπονται από τον νόμο 1760/1978 για τους αγροτικούς συλλόγους.

   

  5.2. Τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία μελιού

  Ο τρόπος και τα μέσα συσκευασίας και τυποποίησής του μελιού, όπως άλλωστε και όλων των υπόλοιπων μελισσοκομικών προϊόντων, έχουν μεγάλη σημασία για την προώθηση και διάθεση του προϊόντος αυτού στην αγορά και στον τελικό καταναλωτή.

  Χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα, εργαλεία και υλικά για τη συσκευασία, την τυποποίηση και τη σήμανσή του μελιού.

  Ως τέτοια μηχανήματα αναφέρονται

  Οι ομογενοποιητές μελιού (μηχανήματα που αναμιγνύουν διάφορα είδη μελιού), γεμιστικά δοχείων μελιού, ετικετέζα (μηχάνημα τοποθέτησης ετικέτας), κλειστικά δοχείων κτλ. Τα μηχανήματα αυτά αποτελούν αντικείμενο της τεχνολογίας τροφίμων και βρίσκονται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις μελισσοκομικών βιοτεχνιών ή βιομηχανιών.

  Ως φυσικό προϊόν, το μέλι σε όλα τα στάδια, από την απόληψη μέχρι την τυποποίηση, τη συσκευασία, τη σήμανση και τη διάθεσή του στον καταναλωτή, οι θερμοκρασίες που θα βρεθεί δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από την υψηλότερη θερμοκρασία που βρίσκεται στη φύση και συγκεκριμένα στο μελίσσι, που κυμαίνεται στους 35°C ± 1°C.

  Πάντως, η θερμοκρασία επεξεργασίας του μελιού μπορεί να φθάσει μέχρι τους 40°C μόνο με την προϋπόθεση της χρησιμοποίησης ειδικών μηχανημάτων ανάδευσης.

  Σε κάθε άλλη περίπτωση πολλά από τα χαρακτηριστικά του, κυρίως χημικά, οργανοληπτικά αλλά και φυσικά επηρεάζονται αρνητικά.

  Όταν για διάφορους λόγους το μέλι θερμαίνεται, τα κριτήρια που μεταξύ άλλων καθορίζουν την ποιότητα του είναι:

  Η χημική ουσία υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF) και Το ένζυμο διαστάση Μέλια που θεωρούνται φυσικά, δηλαδή δεν έχουν υποστεί αλλοίωση από επεξεργασία, θα πρέπει να έχουν τις εξής τιμές για τα πιο πάνω κριτήρια: HMF < 40 mgr/Kgr μελιού και Διαστάση > 8 DN (μονάδα μέτρησης)

  Όσα μέλια δεν πληρούν και τις δύο αυτές προϋποθέσεις ταυτόχρονα, κατατάσσονται στην κατηγορία των βιομηχανικών μελιών.

  Υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης (ψύξης ή κατάψυξης) για το καθένα απ' τα μελισσοκομικά προϊόντα ανάλογα και με την προοριζόμενη χρήση τους ή την επιθυμητή διάρκεια συντήρησής τους.

  Μερικές απ' αυτές έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια.

  Μεγάλη σημασία για την ποιότητα του μελιού έχουν τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα όλα τα ανωτέρω εργαλεία και μηχανήματα.

  Τα περισσότερα από αυτά είναι μεταλλικά ή πλαστικά και πρέπει να μην προσδίδουν ή να αποσπούν ουσίες από το μέλι.

  Ακόμη θα πρέπει να μην αλλοιώνουν τα συστατικά του.

  Έχει διαπιστωθεί ότι τα καλύτερα υλικά, από τα οποία πρέπει να είναι κατασκευασμένα είναι το ανοξείδωτο ατσάλι καθώς και το γυαλί, όπου αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

  Κάθε άλλο υλικό δημιουργεί προβλήματα.

   

  Συσκευασία

  Τα μέσα συσκευασίας του μελιού (δοχεία, κουτιά κτλ) που υπάρχουν στο εμπόριο είναι κυρίως μεταλλικά, γυάλινα ή και πλαστικά.

  Τα τελευταία εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην μεταφορά και αποθήκευση αλλά όχι στην ποιότητα.

  Ακόμα και το καλύτερο πλαστικό ελευθερώνει μόρια του τα οποία περνούν στο μέλι, τη γύρη και τον βασιλικό πολτό και τα οποία μερικές φορές γίνονται αντιληπτά ακόμη και στη γεύση και όσφρησή μας.

  Τα μεταλλικά κουτιά εξασφαλίζουν και αυτά μεγάλη ασφάλεια στη διακίνηση και αποθήκευση του προϊόντος αλλά παρουσιάζουν δύο μειονεκτήματα:

  Κρύβουν από τον καταναλωτή το περιεχόμενό τους και αν το μεταλλικό υλικό δεν είναι άριστο διαφοροποιεί τα χαρακτηριστικά του μελιού λόγω οξειδώσεων, απόδοσης βαρέων μετάλλων κτλ. γι' αυτό, αν και ακριβότερα, πρέπει να χρησιμοποιούνται, χωρίς αμφιβολία, γυάλινα μέσα συσκευασίας και διατήρησης του μελιού.

  Η επιλογή αυτή είναι δυνατόν να εξασφαλίσει το αμετάβλητο των χαρακτηριστικών του αλλά και παράλληλα απολαμβάνει την ιδιαίτερη εκτίμηση των καταναλωτών αφού είναι σε θέση, οπτικά, να εκτιμήσουν το προϊόν αυτό.

  Φυσικά το γυαλί παρουσιάζει και μερικά αρνητικά σημεία.

  Ως υλικό είναι εύθραυστο και για τον λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κυρίως κατά την διακίνηση και αποθήκευση του προϊόντος αλλά και στα άλλα στάδια της συσκευασίας και τυποποίησης του.

  Ένα άλλο επίσης αρνητικό σημείο της γυάλινης συσκευασίας είναι ότι λόγω της διαφάνειας του γυαλιού και, όταν η συσκευασία είναι εκτεθειμένη στο φως, καταστρέφονται αρκετά συστατικά του μελιού.

  Έτσι κυρίως, στα σημεία πώλησης του μελιού δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένο στο φως, τεχνητό ή φυσικό.

   

  Σήμανση

  Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις στα είδη συσκευασίας του μελιού πρέπει να τοποθετούνται ετικέτες που θα φέρουν ορισμένες υποχρεωτικές ενδείξεις:

  >> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να αναγράφεται η ονομασία του προϊόντος σε σχέση με την προέλευσή του και τον τρόπο (μέθοδο) απόληψής του.

  Μπορεί έτσι να αναγραφεί μόνο η λέξη «μέλι» ή «μέλι ανθέων» ή «μέλι μελιτωμάτων», αν αυτό προέρχεται αντίστοιχα από το νέκταρ λουλουδιών ή από μελιτώματα.

  Ανάλογα με τον τρόπο (μέθοδο) απόληψης του μελιού μπορεί να αναγραφεί η ονομασία μόνο «μέλι» ή «μέλι σε κηρήθρα», αν το μέλι περιέχεται μόνο σε κηρήθρα ή «μέλι με κομμάτια κηρήθρας».

  >> ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ μπορεί να γραφεί η ένδειξη «μέλι απλής φυγοκέντρισης» ή «μέλι συμπίεσης» ή «μέλι στράγγισης» ανάλογα με το αν η απόληψή του έχει γίνει αντίστοιχα με απλή φυγοκέντριση των απολεπισμένων κηρήθρων, με συμπίεση ή με απλή στράγγισή τους.

  >> ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ είναι η αναγραφή της φυτικής προέλευσης του μελιού: «μέλι θυμαρίσιο», «μέλι πορτοκαλιάς» κτλ, εφόσον φυσικά το μέλι προέρχεται από το αντίστοιχο φυτό.

  >> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ένδειξη του βάρους. Το βάρος αναγράφεται σε γραμμάρια ή σε κιλά. Πρώτα αναγράφεται ο αριθμός και μετά η ένδειξη γρ. ή κιλά.

  >> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να αναφέρεται το όνομα και η έδρα του παραγωγού ή και ο τυποποιητής του συγκεκριμένου μελιού.

  >> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ένδειξη αναγνώρισης της παρτίδας προς πώληση.

  >> ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ο ελάχιστος χρόνος κατανάλωσης, ένδειξη που όπως αναφέρθηκε δεν είναι υποχρεωτική για το μέλι.

  >> ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ η αναγραφή της ένδειξης αυτής δημιουργεί μία ποιοτική ανάδειξη του προϊόντος.

  >> ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ οτρόπος συντήρησης και αποθήκευσης μέχρι το τέλος της κατανάλωσης.

  >> ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ αν το συγκεκριμένο μέλι θα κρυσταλλώσει ή όχι. >> ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ η εθνικότητα του μελιού, όπως π.χ. Ελληνικό μέλι, ένδειξη που δημιουργεί αίσθηση σιγουριάς και εμπιστοσύνης κυρίως στους έλληνες καταναλωτές.

  >> ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ μπορούν να σημειωθούν οι ενδείξεις Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. αν έχει δοθεί βάσει απαιτούμενων διαδικασιών ο σχετικός χαρακτηρισμός στο προς πώληση μέλι.

  Μεταξύ των Ελληνικών προϊόντων που έχουν αναγνωρισθεί και έχουν πάρει την ένδειξη ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, είναι και το μέλι «Ελάτης Μαινάλου Βανίλια».

  Το μέλι αυτό έχει χαρακτηριστικά τέτοια τα οποία το διαφοροποιούν πάρα πολύ σε σχέση με τα άλλα είδη μελιών.

  Η προστασία του και η προβολή του στην αγορά ως προϊόν Π.Ο.Π. του εξασφαλίζει πολλά πλεονεκτήματα, με τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη κυρίως για τους παραγωγούς του προϊόντος αυτού.

  Αντίστοιχα εξασφαλίζεται και η κατοχύρωση των καταναλωτών ως προς την γνησιότητα του προϊόντος. Σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει εξαιρετική μελισσοκομική χλωρίδα που επίσης εξασφαλίζει την παραγωγή ιδιαίτερων τύπων μελιών.

  Υπάρχει έτσι η δυνατότητα αναγνώρισης και άλλων τύπων Ελληνικών μελιών ως μέλια Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. με τα επακόλουθα οφέλη για τους παραγωγούς και καταναλωτές.

  Στην τυποποίηση του μελιού, όταν οι συσκευασίες μπορούν εύκολα να ανοιχτούν, χρησιμοποιείται χάρτινη, αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας.

  Αυτή τοποθετείται πάνω στο καπάκι και στο κυρίως σώμα του δοχείου έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να ανοιχθεί το καπάκι, χωρίς να καταστραφεί η ταινία ασφαλείας.

  Πάνω στην ταινία αυτή, εκτός από την ένδειξη «ταινία ασφαλείας», μπορούν να αναγράφονται και άλλες ενδείξεις της ετικέτας.

  Πηγη: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

   

  © Copyright 2009. Μέλι Ρειτών & Μέλι J.& S. Απαγορεύεται η αντιγραφή,αναδημοσίευση, μερικού ή ολικού κειμένου, φωτογραφίας και όποιου άλλου υλικού από την σελίδα χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

 • ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

   

  ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΙ

  Α) Κοινοτική νομοθεσία

  >> Καν(ΕΚ)797/2004 «Για την βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας του μελιού»

  >> Καν(ΕΚ)2019/93 «Για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους» >> Καν(ΕΚ)1257/1999 «Για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης»

  >> Απόφαση 2003/4623/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τους «Όρους υγειονομικού ελέγχου και πιστοποίησης για τις εισαγωγές μελισσών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την κατάργηση της απόφασης 2000/462/ΕΚ της Επιτροπής

  >> Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων»

  >> Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι που εναρμονίστηκε με την αριθμ.68/2002 απόφαση του υπ. οικονομίας και οικονομικών

  >> Καν(ΕΟΚ)2081/92 του Συμβουλίου «Για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων»

  >> Καν(ΕΚ)1804/99 του Συμβουλίου «Για τη βιολογική μελισσοκομία»

  >> Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2002 της Επιτροπής, για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ Β) Εθνική νομοθεσία

  >> Νόμος 4856/1930 (ΦΕΚ 316/16-09-1930 Α΄) «Περί μέτρων προς ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής και ειδικών κλάδων αυτής»

  >> Νόμος 6238/1934 (ΦΕΚ 265/14-08-1934 Α΄) «Περί βελτίωσης της μελισσοκομίας»

  >> ΠΔ 190/1981 (ΦΕΚ 54/Α΄/04-03-1981) περί «χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων ως και μελισσοκομείων εντός δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων»

  >> Νόμος 3208/2003 (ΦΕΚ 303/2003 Τεύχος Α΄) Στα πλαίσια του εν λόγω νόμου, στο άρθρο 19 παρ.13 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, με την οποία θα ρυθμιστεί η τοποθέτηση των μελισσοσμηνών.

  Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω απόφαση ισχύουν οι Ν.4856/1930 και Ν.6238/1934 και το ΠΔ 190/ 1981.

  >> Β.Δ. 657/1963 (ΦΕΚ 191/Α΄/02-11-1963) «Περί απαγορεύσεως κοπής και εκριζώσεως μελισσοτροφικών φυτών»

  >> Νόμος 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α΄/1991) «για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» • ΚΥΑ 32508/2512/2001 (ΦΕΚ 664/Β΄/2001) περί «ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες»

  >> Απόφαση 29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β΄/1991) περί «χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1959/91»

  >> ΚΥΑ 16954/1248/2000 (ΦΕΚ 696/Β΄/2000) περί «ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 8 τόννους σε μελισσοκόμους»

  >> Π.Δ. 184/96 (ΦΕΚ 137/Α΄/1996) περί « όρων υγιεινομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της 95/176/ΕΟΚ Απόφασης της Επιτροπής»

  >> Νόμος 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α΄/07-10-1977) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων ως και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α΄/1997) και ισχύει

  >> Απόφαση 282282/23-12-2003 (ΦΕΚ 1963/Β΄/31-12-2003) περί «Είσπραξης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) των κτηνοτρόφων, μέσω της δήλωσης εκτροφής και χορήγηση σε αυτούς της ασφαλιστικής ενημερότητας

  >> Απόφαση 127/2004 (ΦΕΚ 239/Β΄/2005) περί «Ταυτοποίησης αμιγών Ελληνικών μελιών πεύκου, ελάτης, καστανιάς, ερείκης, θυμαριού, πορτοκαλιάς, βαμβακιού, ηλίανθου»

  Πηγη: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

   

  © Copyright 2009. Μέλι Ρειτών & Μέλι J.& S. Απαγορεύεται η αντιγραφή,αναδημοσίευση, μερικού ή ολικού κειμένου, φωτογραφίας και όποιου άλλου υλικού από την σελίδα χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

Δημοσκόπηση

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Σύνολο ψήφων: 737

© Copyright 2009. Μέλι Ρειτών & Μέλι J.& S. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode